АРХИВ НОВОСТЕЙ
« Июнь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Официальный сайт
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ
Главное управление в Донецкой области
О Фонде
Структура
Главное управление
Руководство
Аппарат
Территориальные управления
Перемещенные управления
Законодательство
Управления
Работникам
Объявления
Правовые аспекты деятельности
Админуслуги
План работы
Прием граждан
Статистика
Тендеры
Вакансии
Контакты
Новости
Пенсионерам
Порядок назначения и перерасчета пенсий
Пенсии по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»
По возрасту
По инвалидности
По случаю потери кормильца
По возрасту на льготных условиях
За выслугу лет
Военным пенсионерам
За выслугу лет
По инвалидности
В случае потери кормильца
Исчисление пенсии
Выплата пенсии
Пособия
Порядок перерасчета пенсии
Пенсии по нормам специальных законов Украины
Научные
Пенсии государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, журналистам, прокурорам
Гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы
За особые заслуги
Способы выплаты пенсий
Порядок выплаты пенсий
В помощь переселенцам
Законодательство
Разъяснения
Справочная информация
Новости
Работодателю
Юридическим лицам
Физическим лицам
С наемными работниками
Адвокатам, нотариусам, ...
Расчетные счета для уплаты ЕСВ
Ответственность
Административная
Уголовная
Финансовая
Все о проверках
Отчетность
Дополнительные ставки
Работнику
Права
Информационные киоски
Свидетельство
Доплата до минимального размера
Должники
Социальное страхование
Актуально
Пенсионная реформа
О доступе к публичной информации
Предотвращение проявлений коррупции
Об очищении власти
Анонсы событий
О пенсионном обеспечении
Веб-портал электронных услуг
Отзывы и предложения

О доступе к публичной информации

 

Определение публичной информации

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом № 2939 від 13.01.2011 «Про доступ до публічної інформації».

Гарантии обеспечения права на доступ к публичной информации

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

 1. обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
 2. визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
 3. максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;
 4. доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
 5. здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
 6. юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Обеспечение доступа к информации

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 1. систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
  • в офіційних друкованих виданнях;
  • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
  • на інформаційних стендах;
  • будь-яким іншим способом;
 2. надання інформації за запитами на інформацію.

Публичная информация с ограниченным доступом

Інформацією з обмеженим доступом є:

 1. конфіденційна інформація;
 2. таємна інформація;
 3. службова інформація.

Доступ к информации о личности

 1. Кожна особа має право:
  • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
  • доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 
  • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
  • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
  • відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
 2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
 3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
 4. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
 5. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
 6. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
 7. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
 8. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
 9. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Распорядители информации

 1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
  • суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;
  • юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
  • особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
  • суб'єкти господарювання, які займают домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
 2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:
 3. інформацією про стан довкілля;
 4. інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
 5. інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;
 6. іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
 7. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.
 8. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Обязанности распорядителей информации

 1. Розпорядники інформації зобов'язані:
  • оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
  • систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;
  • вести облік запитів на інформацію;
  • визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
  • мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;
  • надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Обнародование информации распорядителями

 1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
    - їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
    - прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
    - розклад роботи та графік прийому громадян;
    - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
    - перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
    - перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
    - порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
    - систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;
  • інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
  • нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
  • перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
  • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
  • інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
  • інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
  • плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
  • розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
  • загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
  • інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:
  • іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
 2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
 3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
 4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Оформление запросов на информацию

 1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою (бланк запиту) на вибір запитувача.
 4. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту (бланк запиту) на публічну інформацію, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 15.08.2011 №22-1 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», або в довільній формі та має містити:
  - ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  - підпис і дату.
 5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
 6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 7. Інформація на запит надається безоплатно.
  Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
  Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначаються у розмірі граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.
  При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Срок рассмотрения запросов на информацию

 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Отказ и отсрочка в удовлетворении запроса на информацию

 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
  • розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
  • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.
 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
  • дату відмови;
  • мотивовану підставу відмови;
  • порядок оскарження відмови;
  • підпис.
 5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
 6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
  • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
  • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
  • строк, у який буде задоволено запит;
  • підпис.

Обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации

 1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 2. Запитувач має право оскаржити:
  • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • надання недостовірної або неповної інформації;
  • несвоєчасне надання інформації;
  • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
  • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Итоги работы с запросами на публичную информацию

Підсумки роботи із запитами на публічну інформацію в органах Пенсійного фонду України в Донецькій області  за І півріччя 2017 року

За період з 01січня по 30 червня 2017 року на адресу управлінь Пенсійного фонду України в Донецькій області надійшло 79 запитів на інформацію.

Із них отримано: електронною поштою – 22, поштою –37, на особистих прийомах – 18, по одному – факсом та телефоном.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних   осіб – 57, від органів виконавчої влади, як до розпорядників інформації – 9,від юридичних осіб – 8, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи  – 5.

Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію щодо:

 - надання документів з пенсійної справи запитувача;

- порядку процедури поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам;

- розмірів грошового забезпечення для обчислення пенсії;

- статистичних даних.

Усі запити розглянуто у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.